0683363772

lousteens@gmail.com

Openingstijden

Ma-vr: 9AM-7PM

Wat is training?

Binnen een team, als samenwerkingsverband van verschillende individuen en groepen, is een goede communicatie belangrijk zo niet vitaal. Binnen teams kunnen aspecten als leeftijd, geslacht, anciënniteit, opleidingsniveau, functie c.q. rol/positie soms een belemmerende rol spelen in communicatie. Zo kan het voorkomen dat de oudere medewerker, die al jàren binnen dit team werkt, van mening is dat hij/zij hier rechten aan kan ontlenen t.o.v. de nieuwere/ jongere medewerker. Dit maakt een respectvolle, open en transparante communicatie voor de jongere medewerker niet makkelijk. In het belang van ieder individu, het team, maar vooral de teamprestatie is het vitaal om voor ieder teamlid een sfeer van veiligheid en vertrouwen te voelen/ ervaren. Dit is immers de basis om onderlinge meningsverschillen/ conflicten te kunnen bespreken en betrokkenheid/ commitment bij het team te voelen. Een team moet elkaar kunnen aanspreken op verantwoordelijkheden en te behalen (team)resultaten. Dit vereist onder meer vaardigheden om andermans gedrag op een correcte manier te bespreken en elkaar feedback te geven.  De praktijk leert hoe moeilijk dit is c.q. kan zijn. Elk team verdient op dit vlak extra aandacht d.m.v. gerichte/ passende training.

Communicatie

We communiceren, óók als we ons hier niet van bewust zijn. Het is immers onmogelijk om niet te communiceren.
Een mens communiceert verbaal met woorden, non verbaal met gezichtsuitdrukkingen/mimiek, met oogbewegingen én met lichaamshouding en gebaren. Daarnaast maken we nog gebruik van onze stem en de mogelijkheid van intonatie en stemvolume.

Communiceren doen we deels bewust en deels onbewust. Je kent vast wel die situaties waarin je boodschap volledig verkeerd is opgevat of begrepen en jij jezelf afvraagt “Hoe kan hij/zij dit nu zo begrijpen?!” Realiseer jij je dat de betekenis van jouw communicatie de feedback is die je ontvangt?

site_B.jpgWe staan voortdurend bloot aan prikkels en een alsmaar toenemende informatiestroom waarvan we maar een fractie bewust kunnen verwerken. De complete informatiestroom wordt wél opgeslagen in ons onderbewuste brein. Tijdens het interne proces verwerk jij die informatie en vormt zo, vanuit jouw beleving, jouw waarheid en werkelijkheid. Deze werkelijkheid vertaal je in taal en spreek je uit met woorden die passen in het bijpassend taalpatroon. Ook dit gebeurt deels onbewust en soms zelfs onbedoeld. We zijn ons vaak niet bewust van ons eigen taalpatroon en wat we daarmee communiceren. We denken dat we optimaal communiceren maar is dat wel zo? Terug

Optimaal communiceren is een voortdurende uitdaging.
Wil jij meer leren over de fascinerende aspecten van communicatie, neem dan contact op?

Gedrag

In aansluiting op het verwerken van informatie hebben we hier vervolgens gedachten over en een gevoel bij dat zich uit in gedrag.
Elk gedrag heeft een positieve intentie. Hoe moeilijk dit soms ook is voor te stellen!
Je kent vast wel van die situaties waarin iemand zich in jouw ogen ‘misdraagt’. Waarin het moeilijk voor te stellen is dat hier een positieve intentie achter zit. Hoe moeilijk is het gedrag in zo’n situatie respectvol bespreekbaar te maken. Dit is ook zo’n aspect van communicatie dat een enorme uitdaging is voor menigeen, en vaak uit de weg wordt gegaan. We willen het wel graag kwijt en praten er vervolgens wél met anderen over maar niét met de persoon in kwestie! Misschien wel, omdat een eerdere poging een averechts effect heeft gehad en heeft geleid tot de overtuiging het de volgende keer maar niet meer te doen.

ijsbergMen is zich heel vaak niet bewust van het eigen gedrag en het effect dat dit op anderen heeft.
Hoe fijn zou het zijn om op een respectvolle manier gedrag bespreekbaar te maken?
Laat de ander zien en voelen dat jullie relatie te waardevol is om beschadigd te raken door storend gedrag of een communicatiestoornis. Terug
Wil jij meer leren over het respectvol aanspreken op ‘ongewenst’ gedrag? Wil jij gedrag respectvol en succesvol bespreekbaar maken? Neem dan contact op.

Samenwerken

Een samenwerkingsverband is te definiëren als een verband tussen twee of meer personen die één of meerdere vooraf vastgestelde doelen nastreven.
Een samenwerkingsverband is een systeem dat ernaar streeft in balans te blijven, waarbij communicatie en gedrag belangrijke hulpmiddelen zijn.
Het kan bestaan uit één of meerdere partijen waarbij gezamenlijke maar ook individuele belangen een rol kunnen spelen.

Een team is zo’n voorbeeld van een samenwerkingsverband dat doorgaans een mengeling is van o.a. persoonlijkheden en leeftijdsgroepen. Binnen een team is een diversiteit aan kennis en ervaringen beschikbaar als ook een variatie in communicatieve vaardigheden. Deze diversiteit kan zowel een kracht als een valkuil zijn van een team en haar teamleden. Een team kent, als systeem, haar specifieke identiteit. Haar eigen cultuur met normen en waarden. Haar eigen ‘persoonlijkheidsprofiel’ dat samenhangt met kernovertuigingen en zich uit in taalpatronen en gedrag.

Leidend principe voor een samenwerkingsverband is het reisdoel, want, zoals een oud chinees spreekwoord luidt ‘zonder reisdoel heeft vertrekken geen zin’. Een samenwerkingsverband heeft deze ‘ambitie’ nodig om haar identiteit, haar waarden en overtuigingen, haar vaardigheden en competenties en gedrag, passend in haar eigen context te bepalen.

Dit allemaal maakt samen werken aan samenwerken geweldig leuk en boeiend maar soms ook geweldig moeilijk.
Wil jij meer leren over de boeiende aspecten die een rol spelen bij samenwerken en leren hoe samen te werken aan een succesvolle samenwerking? Neem dan contact op.

Een reactie plaatsen