0683363772

lousteens@gmail.com

Openingstijden

Ma-vr: 9AM-7PM

Wat is advies?

Butterflycoaching heeft ruime ervaring met onderstaande concepten, methodieken en technieken en biedt advies en ondersteuning op maat bij:

 • Het ontwikkelen van een businessconcept. Bij de ontwikkeling van een bedrijfsidee is het verstandig zorgvuldige en grondige analyses te doen die de basis vormen voor een bedrijfsmissie en – visie. Het model van Bateson is hierbij een praktische tool die een goede basis vormt voor nadere uitwerking van een businessmodel.Model van Bateson Ontwerp LouSteens
 • Het uitwerken van een businessmodel. Bij het vormgeven c.q. modelleren van een business vormen de analyses de randvoorwaarde om tot een nadere concretisering te komen van aspecten als:
  • Wie zijn mijn klanten?
  • Welke behoeften en verwachtingen hebben mijn klanten?
  • Sluit mijn product, service of waardevoorstel voldoende aan bij de verwachtingen van mijn klanten?
  • Hoe bereik ik mijn klanten en vice versa?
  • Heb ik partners nodig?
  • Het Business Model Canvas zoals ontwikkeld door Alex Osterwalder is hierbij een praktische tool waarbij aanvullend, a.h.v. visuele meetings, diverLou aan contextanalysese methodieken zullen leiden tot een compact en compleet Business Model.
 • Teamontwikkeling gericht op optimale prestaties. Zowel bij bestaande teams als nieuwe teams of tijdelijke teams zoals projectteams.
 • Operational Excellence (OE) is een van de drie waardestrategieën die steeds meer aandacht krijgt mede vanwege het belang van efficiente werkprocessen alsook de kansen die dit biedt voor de klant (lees de medewerker, de stakeholders/ partners en last but not least de daadwerkelijke klant die je product, service of dienst afneemt). De methoden en technieken van Lean Six Sigma bieden hier de noodzakelijke structuur en tools om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te ontdoen van muda (waste) en optimaler, bij voorkeur pull (vraaggestuurd) in te richten. Het is zeker mogelijk een op zichzelf staand OE traject te doorlopen echter te adviseren is minstens eerst een Business Modeling traject te doorlopen hetgeen de basis vormt voor de Hoshin Kanri die het strategisch kompas vormt voor verdere verbetertrajecten die in een cyclisch verbetermodel zijn uitgewerkt.

Een reactie plaatsen